Kategori: Emma mot världen

I dessa avsnitt diskuterar Emma specifika ämnen med olika personer inom spelvärlden. I varje avsnitt debatterar olika åsikter kring valt ämne för att försöka förstå varandra bättre och skapa en öppen dialog.