Varför är somliga spel svåra? Kan det faktiskt vara så att utmaningen i sig är en viktig del av vad som gör vissa spel speciella? Vad innebär det med svårighetsgrad och vad skiljer bra svårighetsgrader från dåliga? Bör inte alla spel vara åtkomliga för alla spelare?

Dessa frågor reflekterar vi över denna vecka på Spelsnack. Och Johan har byggt fabriker på en främmande och ibland fientlig värld.

Varför är somliga spel svåra? Kan det faktiskt vara så att utmaningen i sig är en viktig del av vad som gör vissa spel speciella? Vad innebär det med svårighetsgrad och vad skiljer bra svårighetsgrader från dåliga? Bör inte alla spel vara åtkomliga för alla spelare?

Dessa frågor reflekterar vi över denna vecka på Spelsnack. Och Johan har byggt fabriker på en främmande och ibland fientlig värld.

Tidslinje:
00:40 – Satiscatory
27:56 – Svårighetsgrader i spel

Outro: While the Wind Fish Sleeps av bGevko från OCRemix