Vi har kommit fram till en sak. Alvar Johansson är en riktigt bra måttstock för hur gamla spel är. Det finns de spel som släppts före Alvar föddes och de som släppts efter. Alvars födelseår betraktas nu som år noll i spelens tideräkning.

Vi bjöd in Oliver Thulin (född år 8 f.Al.) för att prata om kära spelminnen. Allt från våra första co-op-upplevelser till våra första konsoler. Sådana saker som hände innan Alvar.

Vi pratar också om andra saker som framtiden för Nintendo (igen), mobilspel och Oliver har dessutom spelat ett spel som heter Unravel (nästan 18 år e.Al.)

Visste ni att Sonic the Hedgehog fanns redan på Master System? Nej? Det visste inte Oliver heller.

Tidslinje

06:39 – Efter sviterna av Two Dots har Jimmy börjat spela Lara Croft Go
08:17 – Emma har svårt att hålla sig intresserad av vissa mobilspel
14:35 – Priset på mobilspel
19:52 – Det här med rea
23:01 – Finns det ett mer spännande spelutbud på PC?
28:32 – Jimmy: spelhipstern
31:20 – Hur användarna ändrar multiplayer
38:42 – När Oliver inser att Sonic kom till Sega Master System
46:10 – Första co-op-spelet vi spelade
51:57 – Oliver har spelat Unravel
01:06:24 – Mer svenskt i spel
01:08:36 – Borde Nintendo bara göra spel?
01:13:02 – New Super Mario Bros är det mest sålda Mario-spelet

Outro: Flight of Rock av DR. WELI från OCRemix