Remaken av Resident Evil till Gamecube har länge stått sig som en sorts måttstock för hur man ska modernisera en gammal klassiker. Man plockar försiktigt ur delarna som inte riktigt åldrats med samma värdighet som Sir Patrick Stewart och ersätter dem med fräscha idéer som blåser nytt liv i konceptet – samtidigt som man varsamt bevarar identiteten som gjorde originalet till en klassiker till och börja med.

I många år har vi fans fantiserat om hur en modernisering av Resident Evil 2 skulle ha sett ut. Och… tänka sig, idag behöver vi inte fantisera längre.

Outro: The MFD av djpretzel från OCRemix