Robin, Jimmy och vår nye gäst, Fredrik Kapus, pratar om Xbox One. Hur fungerar maskinen? Vad är bra och vad är sämre? Vi jämför även Xbox One med både Playstation 4 och Wii U.

Paus: Bogged Down av Argle från OCRemix

Outro: Trico Flies av Kevin Penkin från OCRemix