Microsoft har haft sitt företagsevent/podcast om framtiden för Xbox och det var väldigt mycket ståhej för inte så mycket. Något som står klart dock är att industrin står inför stora förändringar och detta är starten. Vi diskuterar vad det kan innebära för framtiden.

Intro: Disproportionate World Orbs av Robin Ljung Bjuggfält
Outro: Tears in Rain av ZackParrish från OCRemix